Dränering - Mer detaljer gällande Dränering


Dräneringsrör

Dräneringsrör

Dräneringsrör är en typ av rör som är speciellt anpassade för att dränera och leda bort vatten från ett hus till en dräneringsbrunn. Till skillnad från andra rör har dräneringsrören mängder med små hål som tillåter vatten från omkringliggande jord eller makadam att rinna in i rören.

Nästan alla dräneringsrör är idag tillverkade av plast och kan vara i dimensioner mellan 50 - 150 mm men 110 mm är vanligast vid husdränering. Dräneringsrören är böjbara och levereras på stora rullar. För rör till dränering förr användes betongrör eller ännu tidigare tegelrör som hade öppningar som släppte in vattnet.

För att inte hålen i dräneringsrören ska täppas igen så finns det flera olika sätt att lösa detta på:

  • Makadam (grovt grus) runt dräneringsrören och fiberduk ungefär 30cm från röret.
  • Flätad matta av t.ex. kokos runt dräneringsrören.
  • Lägga dräneringsrören i en bädd av sågspån eller grus som också täcker rören.